Najłatwiejszy Sposób Na Naprawę Klienta Proxy MS Winsock

Przyspiesz swój komputer za pomocą kilku kliknięć

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz aplikację i kliknij przycisk Skanuj
 • 3. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przywrócić i kliknij przycisk Przywróć
 • Pobierz teraz to oprogramowanie i pożegnaj się z problemami z komputerem.

  Winsock Proxy powoduje, że nowa aplikacja Windows Sockets działająca na korporacyjnym kliencie komunikacji zachowuje się tak, jakby każda następna aplikacja była podłączona bezpośrednio, co będzie prywatną aplikacją serwera internetowego. Serwer proxy firmy Microsoft działa jako organizator tego połączenia.

  A. Możesz skorzystać z kilku metod, które można umieścić na kliencie Winsock Proxy. Najmniej skomplikowany jest model instalacji internetowej. Przed rozpoczęciem upewnij się, że Microsoft Information Internet Server (IIS) ma plik Default.htm, więc jest to jeden z domyślnych typów.

  1. Uruchom przeglądarkę internetową.
  2. Połącz się z serwerem pod adresem http: // / MSProxy.
  3. Wybierz kompletną witrynę internetową pod WinSock dowolnym Proxy 2. Zainstaluj klienta 0 dla Microsoft Proxy Server w wersji 2.0.
  4. Wybierz „Zastosuj określoną metodę” z mojej bieżącej lokalizacji, a także z lokalizacji, naciśnij „OK” opuszkiem palca.
  5. Kliknij Dalej w oknie dialogowym instalacji Winsock Proxy Client.
  6. Wybierz katalog usług i po prostu kliknij duży przycisk w instalacji platform.
  7. Kliknij opcję Uruchom ponownie system Windows teraz.

  Alternatywnie możesz w pełni skontaktować się z udziałem mspclnt na ich serwerze i ręcznie uruchomić plik Setup.exe, który rozpocznie instalację. Wykonywać wymienione kroki instalacji często, tak jak w przypadku instalacji przez Internet. Po ponownym uruchomieniu komputera wykonaj kolejne kroki i upewnij się, że cena jest prawidłowa:

  1. Wybierz opcję Ustawienia poza menu Start, a następnie Panel sterowania. Otwórz cały aplet WinSock Client Proxy Control Panel.
  2. Upewnij się, że serwer proxy Winsock jest zarejestrowany w polu Serwer nazw.
  3. Kliknij przycisk Aktualizuj teraz. Kliknij OK, aby wyświetlić ten komunikat.
  4. Kliknij przycisk „Nie uruchamiaj ponownie teraz” systemu Windows.
  5. Zamknij aplet Panelu sterowania.

  Jak wyłączyć Winsock?

  Wybierz “Ustawienia” z kolażu “Start”, w tym przypadku wybierz “Panel sterowania”.Usuń zaznaczenie opcji Włącz klienta proxy WinSock.Kliknij OK.

  A. Istnieją dwie metody, których zwykle używasz do instalacji na kliencie Winsock Proxy. Schemat instalacji internetowej jest najłatwiejszy. Przed rozpoczęciem upewnij się, że Microsoft Information Goal Server (IIS) ma plik Default.htm jako jeden połączony z domyślnymi typami dokumentów.

  1. Uruchom główną przeglądarkę internetową.
  2. Po prostu połącz się z serwerem biorąc pod uwagę fakt, że http: // / MSProxy.
  3. Wybierz łącze w ciągu „Zainstaluj WinSock the Proxy 2.Client 0 na Microsoft Proxy Server w wersji 2.0”.
  4. Wybierz opcję „Uruchom ten program z jego aktualnej lokalizacji i lokalizacji” i kliknij przycisk „OK”.
  5. Kliknij przycisk Dalej w niektórych polach połączonych z dyskusją, aby zainstalować klienta proxy Winsock danej osoby.
  6. Wybierz fantastyczny katalog do zainstalowania i kliknij prawie dowolny duży przycisk, aby zainstalować.
  7. Kliknij opcję Uruchom ponownie system Windows teraz.

  ms winsock proxy client

  Możesz również bardzo dobrze połączyćPrzejdź do mspclnt łączyć na serwerze i ręcznie uruchomić Setup.exe. Postępuj zgodnie z tymi samymi wskazówkami dotyczącymi instalacji, co w przypadku konfiguracji w Internecie. Po ponownym uruchomieniu komputera potwierdź kroki tuż po, aby instalacja przebiegała poprawnie:

  1. Wybierz „Ustawienia” z dokładnego menu „Start”, a następnie „Panel sterowania”. Otwórz aplikację WinSock Client Proxy Control Panel.
  2. Upewnij się, że serwer proxy Winsock jest wymieniony w polu Nazwa komputera w większości stron internetowych.
  3. Kliknij przycisk Aktualizuj teraz. OK przerywa wyświetlaną implikację.
  4. Kliknij przycisk Windows „Zrób zamiast restartu teraz”.
  5. Zamknij cały aplet Panelu sterowania.

  Jak przeprowadzić instalację Winsock?

  Uruchom swoją w przeglądarce internetowej.Kliknij łącze obok Zainstaluj klienta WinSock Proxy 2.0 podczas składania zamówienia dotyczącego Microsoft Proxy Server w wersji 2.0.Wybierz opcję „Uruchom ten program doradczy z bieżącego, określonego adresu” i kliknij przycisk „OK”.Kliknij Dalej w jednym z okien czatu, aby umożliwić im zainstalowanie klienta WinSock Proxy.

  A. Możesz użyć dwóch tras instalacyjnych: Winsock Proxy Client. Najlepszym sposobem działania jest instalacja przez Internet. Przed rozpoczęciem upewnij się, że Microsoft Information Internet Server (IIS) ma plik Default.htm jako jeden z postów dotyczących rozwiązania problemu.

  1. Uruchom przeglądarkę internetową.
  2. Zaloguj się do referencyjnego komputera zdalnego jako http: // / MSProxy.
  3. Wybierz łącze w większości wierszy „Zainstaluj WinSock the Proxy 2.Client 3 dla Microsoft Proxy Server marki 2.0”.
  4. Wybierz opcję „Uruchom ten program dla bieżącej lokalizacji i lokalizacji” i postępuj zgodnie z „OK”.
  5. Kliknij przycisk Dalej w silniku okna dialogowego instalacji Winsock Proxy Client.
  6. Wybierz miejsce instalacji większości katalogu i kliknij dużą zakładkę Instaluj.
  7. Kliknij opcję Uruchom ponownie system Windows teraz. Ty

  Co to jest serwer proxy WinHTTP?

  Domyślnie agent używa WinHTTP, ale system Windows zawiera wszystkie narzędzia konfiguracyjne serwera proxy WinHTTP, których można użyć do sprawdzenia, czy osobiste połączenie WinHTTP jest bezpośrednie lub za pośrednictwem serwera proxy. Na przykład oddzielny agent jest skonfigurowany do prawidłowego łączenia się z Internetem, ale nie może się łączyć.

  Możesz także dołączyć do udziału Mspclnt w każdej z naszych domen wow i uruchomić plik setup.exe w wielu katalogach zakupów, na przykład uruchom setup. Postępuj zgodnie z tymi samymi krokami instalacyjnymi, które zwykle postępują wszyscy podczas instalowania w przybliżeniu w Internecie. Oto kilka podstawowych wskazówek, które pomogą upewnić się, że część instalacji jest poprawna po ponownym uruchomieniu komputera:

  1. Wybierz “Ustawienia” z menu “Start”, a następnie “Panel sterowania”. Otwórz aplikację WinSock Client Proxy Control Panel.
  2. Upewnij się, że serwer proxy Winsock jest wymieniony w polu Serwer nazw.
  3. Kliknij przycisk Aktualizuj teraz. OK, kliknij, widzisz, zablokowaną wiadomość.
  4. Często klikaj przycisk „Nie uruchamiaj ponownie teraz” systemu Windows.
  5. Zamknij fragment tego panelu sterowania.

  Pobierz teraz to oprogramowanie i pożegnaj się z problemami z komputerem.

  Ms Winsock Proxy Client
  Ms Winsock Proxy Client
  Ms Winsock 프록시 클라이언트
  Client Proxy Ms Winsock
  Cliente Proxy Ms Winsock
  Client Proxy Ms Winsock
  Proksi Klient Ms Winsock
  Cliente Proxy Ms Winsock
  Ms Winsock Proxy Client
  Ms Winsock Proxy Klient